Yemekder üyelik şartları

YEMEKDER ÜYELİK ŞARTLARI

Dernek Üyelikleri

 1. a) Tüzel Kişi Üyeliği:
 2. Gıda ve/veya yemek üretimi, dağıtımı, depolaması yapan işletmeler ve bu işletmelere servis sağlayıcı olarak hizmet veren ticaret şirketlerinden aşağıdaki belgelere sahip olanlar;
 3. Vergi sicil numarası ve vergi levhası,
 4. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,

iii.           İlgili mevzuatları gereği ayrıca sahip olunması zorunlu yetki belgesi veya lisans.

 1. Her türlü mesleki eğitim veren kamu, vakıf, özel; meslek liseleri, yüksekokul ve üniversiteler ile bunların ilgili fakülte, program ve bölüm başkanlıkları, MEB’e akredite mesleki sertifika veren eğitim kurumları.
 2. Ağırlama sektöründe faaliyet gösteren, tüzel kişiliği bulunan ve süreli yayımları olan medya kurumları.
 3. b) Gerçek Kişi Üyelik:
 4. Gıda ve/veya yemek üretimi, dağıtımı, depolaması yapan işletmeler ve bu işletmelere servis sağlayıcı olarak veren şahıs işletmesi sahiplerinden aşağıdaki belgelere sahip olanlar;
 5. Vergi sicil numarası ve vergi levhası,
 6. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,

iii.           İlgili mevzuatları gereği ayrıca sahip olunması zorunlu yetki belgesi veya lisans.

 1. Gıda, Yiyecek, İçecek, Aşçılık, Turizm, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, Ağırlama alanı, dalı, programı veya bölümlerinde usta öğretici, öğretmen, öğretim görevlisi olarak çalışan ya da çalışmışlardan aşağıdaki belge / yeterliliklerden en az bir tanesine sahip olanlar;
 2. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanında MEB Usta Öğretici Belgesi,
 3. Aşçılık Ön Lisans Programı ve Dengi Diploması,

iii.           Lisans veya Yüksek Lisans Diploması.

 1. Ağırlama sektöründe faaliyet gösteren ve süreli yayımları olan şahıs şirketi sahipleri,
 2. Herhangi bir alanda akademik unvana sahip olanlar ile Tüketici ve Gıda Mevzuatı alanında uzmanlaşmış Yükseköğrenim mezunları.

Madde-5 DERNEĞİN GELİRLERİ

 1. Giriş Aidatı
 2. a) Madde-3.1.b.2 ve Madde-3.1.b.4’te belirtilen üyelerin, dernek üyeliğine giriş aidatı 250 (İki yüz elli) TL.’dir.
 3. b) Diğer üyeler için giriş aidatı 1.000 (Bin) TL.’dir.
 4. Yıllık Üyelik Aidatı
 5. a) Madde-3.1.b.2 ve Madde-3.1.b.4’te belirtilen üyelerin yıllık üyelik aidatı 200 (İkiyüz) TL.’dir.
 6. b) Diğer üyeler için yıllık üyelik aidatı 500 (Beş yüz) TL.’dir.
 7. c) Yıllık aidatlar her yıl en geç Mart ayında ödenir. Yıl içinde derneğe kaydolan ve giriş aidatı ödeyen üyeler, girdikleri yıl için üyelik aidatı ödemezler. Süresinde ödenmeyen tüm üyelik aidatlarından her yıl için % 10 gecikme zammı uygulanır.

3.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 1. Dernek tarafından düzenlenen organizasyonlardan elde edilen gelirler,
 2. Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,
 3. Diğer gelirler,
 4. Giriş ve üyelik aidatları her yıl Ocak ayında, Yönetim Kurulu kararıyla güncellenir.

 

Üyelik aidatın yatırdıktan sonra makbuzu ve gerekli belgeleri

bilgi@yemekder.org adresine göndermelisiniz.

BANKA BİLGİLERİMİZ

Yemek, Gıda İşletmecileri, Servis Sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim Derneği

Garanti Bankası Masko Şubesi

TR27 0006 2000 2240 0006 2904 38

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir