Hakkımızda

Kısa adı “YEMEKDER” olan Yemek, Gıda İşletmecileri,
Servis Sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim Derneği Genel Kurulu Yapıldı

 


18.Ocak 2021 tarihinde Dernekler Masasına kayıt yaptırılarak tüzel kişilik kazanan YEMEKDER, 1.Genel kurulu yapıldı.
YEMEKDER Genel Kurulunda, Engin GÜNER, yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; Berna Öztepe VARDAR, Rouzben GERGERİ, Dursun ARIK, Timuçin ARAL, Rıza AKKAYA ve Mehmet Baki ASUTAY ’dan oluştu.
Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Başkan Yardımcılığına Rıza Akkaya, Genel Sekreterliğe Dursun ARIK, Saymanlığa Rouzben GERGERİ getirildi. 

YEMEKDER ‘den yapılan açıklamada derneğin amacı ve faaliyet alanları hakkında bilgi verildi.

YEMEKDER ‘in kuruluş amaçları

Yemek üreticileri ve gıda işletmecileri ile sektöre servis sağlayanlar, mesleki eğitim kurumları, meslek eğitimi yapan ve mesleğe gönülden bağlı kişi ve kurumları bir çatı altında toplayarak;

a) Toplumun güvenilir, dengeli, sağlıklı ve adil gıdaya ulaşılması,
b) Sektörün yasal görev, yetki ve sorumluluklar bakımından bilgilendirilmesi,

c) İşletmelerin meslek eğitimi almış ve teorik bilgileri tam, mesleki bilgi-becerileri gelişmiş, kişisel ilişkiler-iş ahlakını öğrenmiş personel ile desteklenmesi,
d) İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, talep tabanlı mesleki eğitimin sağlanması,

e) Kontrol ve denetim uygulamalarıyla ortaya çıkacak haksız rekabetin engellenmesi,
f) Kamu ihalelerinde yerellik ve yeterliliği ön plana çıkarmak, şartnameleri standart hale getirmek, gerektiğinde güncellemek.
g) Mühendislerin, gıda işletmelerinde çalışması ve yetişmesini engelleyen şartları iyileştirmek,
h) Piyasaya arz edilen ve güvenli olmayan gıdaların ve bu gıdaları piyasaya arz eden gıda işletmecilerinin tespit edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

YEMEKDER ‘in çalışma konuları ve faaliyet alanları

  1. Amaçları gerçekleştirmek için araştırma, proje, toplantı, konferans, kurs, seminer, panel, eğitim ve işbirliği çalışmaları yapmak,
  2. Başta yazılı, görsel medya ve sosyal ağlar olmak üzere her türlü mecrada sektör sorunları ile ilgili etkin bir şekilde yer alarak gündem oluşturmak ve toplumu doğrudan ilgilendiren sorunların farkındalığını arttırmak,
  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ve/veya çıkarmak için işbirliği yapmak,
  4.  Kanun, yönetmelik ve tebliğlerin hazırlanması ya da güncellemeleri aşamasında görüş bildirmek, sektörün ihtiyaç duyacağı kanun, yönetmelik, tebliğ taslaklarını hazırlayıp ilgili mercilere sunmak,
  5. Gıda, lisans/yeterlilik, vergi ve istihdam ile ilgili denetim ve kontrollerin, haksız rekabeti önleyecek şekilde; her yer, zaman, tür ve işletme ayrımı yapılmaksızın sürekli ve adil olarak yapılması için kamu bürokrasisi ile işbirliği yapmak,
  6. Kamu yemek ihalelerinin adil dağıtılabilmesi ve hizmette standardizasyonun sağlanması için okul, hastane, vb. kamu kurumları için ayrı ayrı standart ihale şartname formatları hazırlamak,
  7. Talep tabanlı mesleki eğitim için sektörün mesleki yeterliliklerini belirlemek için araştırma yapmak,
  8. Mesleki eğitim kurumları ve eğiticilerle okul-işletme ortaklıkları çalışmaları yapmak,
  9. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatla yapılmasına izin verilen çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.