Mevzuat

Gıda kanunu ve tebliğler

Kanunlar

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5996&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Yönetmelikler

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34289&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16453&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059207&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15592&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23282&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24499&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34010&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16138&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Tebliğler

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34010&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31235&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

 

Yönergeler

Kayıt ve Onay İşlemleri ile Yerel Marjinal, Sınırlı, Faaliyetler Hakkında Açıklamalar Yönergesi

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Mevzuat/Y%C3%B6nerge/temas_malzeme_kayit_yonerge.pdf